Kurser

Fiolskola.se erbjuder undervisning i fiol och cello från 4 års ålder och uppåt.
Med flera olika lektionspaket kan vi erbjuda en lösning som passar just ert behov.
Kanske är ni nybörjare på instrumentet eller har spelat ett par par år och vill få mer lektioner som ett komplement till andra studier.

Vi erbjuder olika former av undervisning:

I gruppundervisningen träffas mellan 3-4 barn hela terminen efter ett fast schema som sätts i början av terminen.
Fiolgrupperna startar i början av varje termin om minst 3 deltagare i liknande ålder anmält intresse.
Vi har både nybörjarkurser och fortsättnings kurser för barn.
Vid slutet av terminen ger vi tillsammans en avslutningskonsert.
En lektion är 40 minuter.

Den individuella undervisningen finns i flera varianter:
Terminspaketet ger er samma tid varje vecka.
Att ha en fast tid för fiollektionen var vecka har många fördelar: lätt komma ihåg lektionstiden, stabilitet och kontinuitet.
Klippkort är ett flexibelt alternativ och passar familjer med ett rörligt schema.
Vi försöker i möjligaste mån att ha samma tid varje vecka men möjligheten finns att om- eller avboka.
Ett klippkort är också ett alternativ för familjer som startar mitt i terminen eller som vill prova på att spela fiol innan ett beslut tas om att fortsätta.
Finns i storlekarna om fem eller tio lektioner.
Klippkorts lektioner skall avbokas senast 24 timmar innan lektionen.

Intresserade av att prova fiol?
Boka en prova-på-lektion á 30 minuter!
Ett trevligt tillfälle för barn, förälder och lärare att träffas.
Pris 400:-
Bokas genom att kontakta oss.