Om

Fiolskola.se ligger i centrala Stockholm och är ett privat alternativ för undervisning i fiol.
Med 10 års erfarenhet av undervisning blir höstterminen 2012 är den första i egen regi.

Som många föräldrar har märkt vill ett barn börja spela direkt när intresset för instrumentet uppstår.
Genom att vår organisation är liten är vi flexibla och kan möjliggöra en start inom två veckor förutsatt att det finns plats.

Strävan efter att hålla en hög kvalité på undervisningen motiverar oss och vi arbetar med välutbildade pedagoger med en passion för pedagogik och ett engagemang för varje enskild elev.

Att det ska vara roligt att spela ser vi som en självklarhet. Lektionerna har en varm och trygg atmosfär där vi tillsammans har roligt och utvecklas som både musiker och människor.
Vi tror på en pedagogik som sätter utforskande, dialog och lusten till lärande i fokus. I undervisningen söker vi ta vara på varje barns individuella förutsättningar och strävar efter att möta dem på den nivå de befinner sig i stunden.
Rörelse, sång och lek är viktiga ingredienser i vår metodik. Därmed inte sagt att vi inte är seriösa och ambitiösa, tvärtom så visar studier och forskning på att människan lär sig bäst vid rörelse och när glädje är närvarande. Vårt mål är att barnet får de verktyg som behövs för att naturligt spela fiol och använda musiken som ett uttrycksmedel.

Uppmuntran, intresse och gemenskap från vänner, familj och lärare är viktiga delar för att barnet ska lära sig att spela fiol.
Redan från de första lektionerna vill vi ge barnet möjlighet att musicera tillsammans och upptäcka hur roligt man kan ha med musik.

Välkommen att ta kontakt med oss!