Priser / Policy

Moms
Samtliga priser på denna hemsida är inklusive moms.
Vi reserverar oss för eventuella publiceringsfel och förbehåller oss rätten att ändra priser och paket utan att ge förhandsbesked.

Betalningsalternativ
Vi erbjuder betalning via faktura.

Delbetalning
Vi erbjuder möjlighet att delbetala på två månader via faktura.
Fakturaavgiften som tillkommer är 100:- per faktura.

Betalningsvillkor
Betalning ska avläggas innan undervisningen påbörjas.
Faktura löper på 10 dagar och har en dröjsmålsränta på 15%. Påminnelseavgiften är 60kr.

Personuppgifter / GDPR
Vi värnar våra kunder och elevers personliga integritet. Vi delar inte våra kunders uppgifter och mail adresser.
För att fakturera behöver vi den betalningsansvariges namn, personnummer, adress, telefonnummer och mejl.
För att fullgöra vårt antagande om att ge utbildning för vi närvarodokument och håller kontakt med elever via sms och mejl.
Vi lagrar personuppgifter så länge personen är kund hos oss. Om kundrelationen avslutas behåller vi uppgifter upp till två år eller så länge som är nödvändigt enligt föreskrifter. Frågor om GDPR hänvisas till: Kontakt

Hyra Fioler
Elever med terminspaket äger företräde till instrumentförrådet.

Giltighetstid för lektionspaket
Ett påbörjat lektionspaket är giltigt i sex(6) månader från första lektionen.
Förbehåll för sedvanliga skollov då undervisning ej förekommer.

Avboka klippkorts lektion
Kunder med klippkort ska avboka senast klockan 12.00 dagen innan bokat lektionstillfälle.
Vid utebliven avbokning räknas lektionen som förbrukad och ersättningslektion ges ej.

Duo och grupplektioner
Deltagare i duo- eller gruppkurser ges ej någon kompensation för eventuell frånvaro.

Terminspaket

Är giltiga innevarande termin, de veckor som pedagogen har undervisning.
Vi elevs ev. sjukfrånvaro, försöker vi ersätta upp till max två lektioner.
Tiderna erbjuds då pedagogen har möjlighet, oftast i slutet av innevarande termin.
Elevs vanlig frånvaro/ledighet/semester på undervisningsveckor ersätts ej.
Ersättningslektioner kan inte flyttas över till nästa termin.

Ångerrätt
Vi ger 14 dagars ångerrätt. Har undervisning förekommit inom perioden avräknas avgiften för den samt en administrationsavgift på 1000:-.

Uppsägningstid
Antagna elever har fyra veckors uppsägningstid.

Force Majeur
Om tillstånd som sorteras som force majeur uppstår är fiolskola.se befriad från sina förpliktelser.