Cellolektioner New

Fr. 1995:-

Finns både som grupplektioner, terminspaket och klippkort.
Börja spela redan nu!

Grupplektion i cello
Lektionstid 40 minuter.
13 tillfällen + terminskonsert.

I en grupp tillsammans med andra barn från 4 år lär sig eleven att spela enklare låtar och hur man sitter med cellon. Då undervisningen sker i grupp skapas en möjlighet att lära sig av varandra, musicera tillsammans och även lära känna andra barn med samma intressen. Grupperna sätts ihop med hänsyn till barnens åldrar och storleken på gruppen är mellan 3-4 deltagare.

Under lektionerna blandas spelandet med lek och sång för att på ett lustfyllt sätt lära sig att traktera instrumentet. Tillsammans tränar vi gehör, samspel, finmotorik och rytmik. Även musikteori och hur eleven tar hand om sitt instrument går vi igenom.

Grupplektioner finns enbart som terminspaket.
Kostnad 4000:-
12 tillfällen + terminskonsert.
Egen cello behövs.

Individuell celloundervisning – termin
Lektionstiden är 20 eller 30 minuter.
12VT, 13HT tillfällen + terminskonsert.

Under de enskilda cellolektionerna lär sig barnet att spela cello i sin egen takt och i en trygg miljö. Läraren fungerar som en vägledare som hjälper eleven att utvecklas efter individuellt anpassade former. I undervisningen blandas cellospelet med lekar och övningar, med och utan instrumentet, för att upprätthålla en god ergonomisk hållning med cellon.

Vi månar om att möta barnet på den nivå det befinner sig. Genom att ofta introducera nya och utmanande uppgifter, så som övningar, speltekniker och stycken, bibehålls barnets intresse vilket i sin tur leder till att eleven lär sig bättre. Repertoaren arbetas fram i samråd med barn, förälder och lärare. Barnet får tidigt lära sig hur cellon och stråken ska skötas.

Ett terminspaket för individuell celloundervisning innehåller 14 tillfällen + terminskonsert.

Pris:
20 minuters lektioner 4725:-
30 minuters lektioner 5995:-

Individuell cellolektion – klippkort
Lektionslängd 20 el 30 minuter.
Välj mellan 5 eller 10 lektioner.
Börja spela redan nu!

Med vårt klippkort på cellolektioner kan ni påbörja undervisningen när som helst under terminens gång.* Klippkort är inte bundna till terminen utan räknas på antal lektionstillfällen.** Klippkortet passar dig med flexibelt schema.

Denna variant passar lika bra för nybörjare som för dem som har spelat cello tidigare. Undervisningen utgår från elevens förkunskaper och är i hög grad individanpassad. Med fokus på cellospelet lär vi bland annat rytm, gehör, instrumenthållningen, speltekniken, stycken.

Låneinstrument finns hos oss under lektionstiden men det är bra att ha en egen cello så eleven kan öva hemma.

Pris:
10 lektioner á 20 minuter 3495:-
10 lektioner á 30 minuter 4995:-

5 lektioner á 20 minuter 1995:-
5 lektioner á 30 minuter 2595:-

Ledare: Klara

* Säljs i mån av plats.

** En bokad lektion ska vara avbokad senast 24 timmar innan lektionstillfället. Om avbokning ej sker räknas lektionen som förbrukad och ersättningslektion ges ej.
Läs mer under: Priser/Policy