Individuell fiollektion – termin New

Hel termin fr. 4525:-

Lektionstiden är 20-30-40 minuter.
15 tillfällen + terminskonsert.

I en trygg och utvecklande atmosfär får barnet lära sig att spela fiol utifrån sina egna förutsättningar och behov.
Tillsammans med sin lärare som vägledare undersöker barnet fiolspelet i den takt som passar.
Genom lekar och övningar med och utan fiolen lägger vi en stabil grund för att spela fiol.
Målsättningen är en ergonomisk fiolhållning och att väcka lusten till musiken samt så klart att lära sig att spela fiol.

Vi månar om att möta barnet på den nivå det befinner sig. Genom att ofta introducera nya och utmanande uppgifter, så som övningar, speltekniker och stycken, bibehålls barnets intresse vilket i sin tur leder till att eleven lär sig bättre.

Repertoaren arbetas fram i samråd med barn, förälder och lärare.
En viktig del för att träna upp örat och gehöret är att musicera tillsammans därför börjar vi redan tidigt att spela låtar med flera stämmor.

Barnet får tidigt lära sig hur fiolen och stråken ska skötas.

Ett terminspaket för individuell fiol undervisning innehåller 15 tillfällen + terminskonsert.

Pris:
20 minuters lektioner 4525:-
30 minuters lektioner 5625:-
40 minuters lektioner 7495:-

Hyr en passande fiol av oss.