Om

Mar 6th

Samspelskurs för vuxna

Posted by with Comments Off on Samspelskurs för vuxna

Kursen riktar sig främst till dig som gått en
nybörjarkurs i fiol, och/eller behärskar
grundläggande teknik och durskalor.

Det kan vara både roligare och lättare att
hålla igång fiolspelet när vi spelar med
andra. Välkomna på denna kurs då vi ses
och musicerar tillsammans vid fyra
tillfällen under våren.

Under kursen kommer vi spela lättare
låtar, främst folkmusik, både unisont och i
stämmor. Vi fokuserar även på stråkteknik,
hållning, intonation och olika skalor. När
kursen är klar kommer vi ha en liten
reperoar att spela tillsammans. Önskvärt
är egen fiol, men ett fåtal fioler finns att hyra.

DATUM / TID: 18.15 – 20.00
Onsdag 8 april
Onsdag 22 april
Onsdag 6 maj
Onsdag 20 maj

Anmälan och mer info genom att kontakta oss här: http://fiolskola.se/kontakt/