Suzukiundervisning

Från läsåret 20/21 erbjuder vi suzukiundervisning i fiol.

I (mycket) korta drag innebär Suzukiundervisning att barnet börjar tidigt och lär sig spela på gehör genom att lyssna och härma. Modersmålsmetoden, som Suzukimetoden också kallas, är en mycket bra metod med en noggrant utarbetad repertoar för att utveckla människa och musikalitet.

En stor portion av metoden är baserat på en förälders medverkan. När vi inte har lektion, är det du som förälder som är coach och lärare hemma. Förälder medverkar på lektionerna och på andra speldagar.

Suzukiundervisning är ett trademark och kan enbart användas av certifierade Suzukipedagoger.

Kurserna hålls främst på tisdagar och torsdagar läsåret 2020-2021. Vissa veckor gäller båda dagar. Vi har fasta tider för era individuella lektioner, och vi följer grundskolans lov.

Kurserna startar varje termin.

Vi har 12 st individuella lektioner om 20 minuter per termin, samt 8 grupplektioner eller speldagar. Varje termin innehåller minst en konsert. Första terminen går de första fyra(4) veckorna till en föräldrautbildning där vi föräldrar försöker få ett litet försprång på instrumentet. 😉

Suzukikurser hos oss kostar 6500:-/termin. Till detta kommer en avgift till Stockholm-Nacka Suzukiförening om 350:- per år.

Eget instrument behövs. Vid tillgång kan ett instrument hyras genom oss.

Önskar ni läsa mer om Suzukimetoden besök http://www.swesuzuki.org/

Välkommen med frågor och anmälan till: http://fiolskola.se/kontakt/