Lärare

Fiollärare

Daniel Lindblom – Fiol & Viola, Suzukipedagog

Jag började spela fiol vid sju års ålder i Suzukimetoden. Den lilla storstaden i Hälsingland där jag växte upp erbjöd många speltillfällen och intresset höll i sig genom åren. Efter gymnasiet fortsatte spelandet på folkhögskola och senare på musikhögskolor både inom och utom Sverige.

Efter många års arbete som musiker och pedagog för vuxna började jag på allvar studera pedagogik och metodik. För dem som känner mig kom det inte som en överraskning , tydligen sa jag som liten att när jag blir stor skulle jag bli lärare. Att kombinera tiden som både musiker och pedagog är stimulerande och båda rollerna utvecklas.

I min undervisning är spelglädjen och utforskandet viktigt, lika så dialogen. Tillsammans lär vi oss hantera fiolen och stråken. Att kunna vara fri med sitt instrument är något som är viktigt och därmed blir rörelse och ergonomi en naturlig del av lektionerna.

Jag är medlem i Svenska Stråklärarförbundet, European String Teachers Association samt Musikerförbundet.

Akademisk utbildning + övriga:
  • 2002 Examen Master of arts från Musikhögskolan i Malmö
  • 2002 Viola studier vid Universität für Musik und Darstellende Kunst, Wien
  • 2010-2012 Pedagogiska studier vid Kungl. musikhögskolan i Stockholm
  • 2011-2012 Pedagogik på violin/viola, Musikhögskolan i Ingesund
  • 2015-2016 Examinerad Suzukilärare(ESA 1), Västerås
  •  2017-2018 European Suzuki Association, examen nivå 2 Falun
  •  2019 European Suzuki Association, examen nivå 3 Mölndal, Norrköping, Mölndal
Arbetslivserfarenhet:
  • 1999- musiker
  • 2002-2014 Viola och stråkkvartett lärare, Bollnäs folkhögskolas stråkklass
  • 2006 Bollnäs kulturskola
  • 2011-12 Fiollärare vid en privatskola i Stockholms innerstad
  • 2012- Nacka musikskola, fiollärare
  • 2012- Startar fiolskola.se

Elinne Leanderson-Andréas – Fiol, Samspel & Rytmik

Jag är utbildad fiol- och rytmiklärare vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. När jag fem år började jag spela fiol i Avesta, där jag är uppvuxen. Jag ägnade även mycket av min fritid åt dans och teater. Efter gymnasiet fortsatte jag med mitt fiolspel på folkhögskola, och under mitt andra år på folkhögskolan läste jag fristående kurser i rytmik på högskola. Jag har även läst en kurs i Skapande Dans på Stockholms Musikpedagogiska Institut.

Rytmik är en metod för att uppleva och lära sig musik genom att använda kroppen och rörelse. De tre hörnstenarna inom metoden är metrik (rytmiskt gehör), solfège (tonalt gehör) och improvisation (utveckla skapande förmågan). Metoden utvecklades av schweizaren Emile Jaques-Dalcroze tidigt på nittonhundratalet och är nu spridd runt om i världen.

När jag undervisar i fiol använder jag inslag av rytmikmetoden för att på ett konkret sätt träna, befästa och utöva fiolspelet för att samtidigt ge eleven en bredare musikalisk uppfattning. Genom rörelse får eleven lättare att koncentrera sig på fiolspelet och det blir även ett lekfullt och naturligt avbrott på lektionen. I min undervisning är samspel, glädje och kreativitet viktiga beståndsdelar.

Akademisk utbildning:
  • 2009-2014 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm – Musiklärarutbildning med inriktning rytmik och fiol.
  • 2013-2014 Skapande dans, Stockholms Musikpedagogiska Institut.
Arbetslivserfarenhet:
  • 2009-2010 Fiollärare, S:t Lukas Församling i Kallhäll
  • 2012- Verksam i rytmikensemblen med föreställningen Låt Ord Visa Mening
  • 2013- Verksam i dans/teaterensemblen Ensemble Rambel
  • 2014- Musiklärare, åk F-3 i Tensta
  • 2014- Rytmik och fiollärare, Kulturskolan Stockholm

Alva Granström – Fiol & Folkmusik

Som yngsta barnet i en fiolspelande syskonskara var musiken en självklar del av min uppväxt och vid fem års ålder började jag spela viola i Suzukimetoden på Umeå musikskola. Några år senare, genom ett fantastiskt sommarläger, kom också folkmusiken in i mitt liv och därigenom även fiolen.

Jag har studerat folkmusik på Ingesunds musikhögskola, Malungs folkhögskola och har en kandidatexamen från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Parallellt med undervisningen så studerar jag pedagogik och jobbar som frilansande musiker med bland annat en musikalisk föreställning för barn och trion Norr om Stockholm som lyfter fram kvinnliga traditionsbärare.

När jag undervisar jobbar vi mycket med gehöret oavsett vilken genre vi spelar. Gehörsinlärning av musik liknar sättet vi lär oss att prata: genom att lyssna, härma och repetera. Fiolspel ska enligt mig byggas på lust och nyfikenhet så jag försöker alltid att forma undervisningen efter elevens egna behov, önskemål och musikaliska preferenser.

Akademisk utbildning:
  • 2016- Pedagogiska studier, Kungliga musikhögskolan i Stockholm
  • 2013-2016 Kandidatprogram musiker – folkmusik, Kungliga musikhögskolan i Stockholm
  • 2011-2012 Fiolkursen, Malungs folkhögskola
  • 2010-2011 Musik 60 hp, Musikhögskolan Ingesund, Karlstads universitet
Arbetslivserfarenhet:
  • 2016 – fiollärare på fiolskola.se
  • 2014 – Musiker

Cellolärare

Agnes Magnusson – Cellopedagog

Jag är född och uppvuxen i Bergslagen. När jag var 7 år började jag spela cello i Lindesbergs Kulturskola. Spelglädjen var som störst när jag fick spela ensemble med mina cellokompisar men även när det fanns utrymme för improvisation i undervisningen. Efter gymnasiet fortsatte jag min celloutbildning på Lunnevads folkhögskola och därefter på Kungliga musikhögskolan i Stockholm.

En cello kan ha flera roller i musiken; den kan vara ett melodi- bas- och ackordsinstrument. Vanligast är att man spelar klassisk musik, men cellon används även inom andra genrer, såsom folkmusik, pop och visor. Vi ser allt oftare cellister ackompanjera soloartister inom populärmusik.

För mig som cellolärare är det viktigt att främja spelglädjen och elevers egen drivkraft. Varje elev är unik och tillsammans formar vi undervisningen utifrån gemensamma mål. Rytmikmetoden är en naturlig del av min undervisning efter som den ser till hela individen. Genom rörelse, sång, lek och improvisation blir eleverna delaktiga i undervisningen på ett naturligt sätt. För att befästa kunskapen på ett djupare plan försöker jag närma mig olika moment utifrån olika infallsvinklar, tex genom att engagera flera sinnen. Den sociala utvecklingen är minst lika viktigt som den musikaliska och instrument tekniska utvecklingen. En stabil grundteknik är en förutsättning för elevers motivation och lust att lära. För mig som lärare är det mycket inspirerande att se elever växa som individer genom musiken.

Akademisk utbildning:
  • 2009-2015 Kungliga musikhögskolan i Stockholm. Instrumentlärarutbildning med inriktning cello och rytmik.
Arbetslivserfarenhet:
  • 2009- Musiker
  • 2013-2014 Cellolärare på Österåkers musikskola
  • 2015 Cellolärare Huddinge musikskola
  • 2015 Cellolärare Järfälla kulturskola
  • 2013-2014 Cellolärare på Upplands Väsby Musikskola